Se-Na 55+

Ons clubblad Senario

Het clubblad van de vereniging verschijnt vier keer per jaar. Hierin staan de plannen voor activiteiten en verslagen van wat we het afgelopen kwartaal hebben gedaan.

Ieder lid kan stukjes inzenden, vragen stellen, voorstellen doen en opmerkingen aan de redactie zenden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen niet te plaatsen, bij voorbeeld als ze denkt dat die niet passen bij het doel van de vereniging of kwetsend of discriminerend kunnen zijn voor anderen.

Scroll to top