Se-Na 55+

Lid worden

Ben je naturist, de vijfenvijftig gepasseerd en lijkt Se-Na 55+ iets voor jou, meld je dan aan via de knop onderaan deze pagina.

Inschrijfgeld en contributie

De contributie bedraagt in 2024 €40,- en hiervoor ontvang je van de vereniging de NFN/INF-kaart. Met deze kaart heb je toegang tot alle bij NFN Open & Bloot aangesloten verenigingsterreinen, naaktcampings en zwembaden waar je naakt kunt zwemmen.
Het inschrijfgeld bedraagt €4,50.
Het eerste jaar ben je kandidaat-lid. Er geldt dan geen opzegtermijn.
Ons boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van enig jaar. Opzeggingen moeten vóór 1 november binnen zijn bij het secretariaat.
Ben je lid van een zustervereniging of NFN Open & Bloot en wil je naast deze vereniging ook lid van onze vereniging worden, dan betaal je als dubbellid in 2024 €26,- + €4,50 inschrijfgeld.

Bankgegevens

Contributie en inschrijfgeld kunnen worden overgemaakt op rekening:
NL 24 INGB 0000 708 561 ten name van Senioren-Naturisten SENA

Aanmeldingsprocedure

Je schrijft je in via het aanmeldformulier. Daarna maak je de voor jou geldende contributie over op bovenstaande rekeningnummer. Se-Na 55+ kent alleen individuele leden, dus geen gezinslidmaatschap. Volledigheidshalve wijzen wij erop dat als je vanuit een lidmaatschap van de NFN Open & Bloot een z.g. dubbellidmaatschap met Se-Na 55+ aangaat, je de magazines (Uit! en Blootgewoon) automatisch toegestuurd krijgt. Zodra de penningmeester de ontvangst van je contributie en inschrijfgeld aan de secretaris heeft doorgegeven, ontvang je via ons je NFN-lidmaatschapspas (als dubbellid een bewijs van inschrijving) en krijg je toegang tot het ledengedeelte van onze website.

Wij zijn aangesloten bij NFN Open & Bloot

NFN Open & Bloot is hét informatieplatform en dé belangenbehartiger voor naakt recreërend Nederland. Wij zijn als vereniging aangesloten bij NFN. Dit houdt in dat NFN het bestuur van de vereniging ondersteunt, wij gebruik kunnen maken van collectieve verzekeringen, onze leden ontvangen de NFN-jaarkaart en wij volgen het veiligheidsprotocol. Ook organiseert NFN de Verenigingskamer en workshops voor bestuurders. Lees hier meer over op nfn.nl.

De NFN-jaarkaart

Alle leden van onze vereniging, uitgezonderd dubbelleden, ontvangen na ontvangst van de contributie de NFN-jaarkaart met INF-zegel. Deze jaarkaart is géén ledenpas van de NFN, maar een belangrijk middel om het veiligheidsprotocol uit te voeren. Hierin hebben wij afspraken vastgelegd over hoe om te gaan met meldingen van ongewenst gedrag.
De jaarkaart geeft óók toegang tot (internationale) evenementen en blootlocaties.
Volledigheidshalve wijzen wij erop dat als je rechtstreeks lid bent van NFN Open & Bloot je de magazines automatisch toegestuurd krijgt.

Aanmelden
Scroll to top